APRILH1H2H3H4H5H6H7H8SEP-OKT1,5-2 m2-3 m20-30cm30-40cm5-7 m50-70cm60-80cm80-100cm

SUMMERWIND

Rosa bunndekkende rose med halvfylte blomster i klase. Svakt duftende. Den har en lav og utbredt vekst. Høyde ca. 60 cm høy og 80 cm bred. Blomstring i juni til oktober.

TILBAKE

Nyhetsbrev