APRILH1H2H3H4H5H6H7H8SEP-OKT1,5-2 m2-3 m20-30cm30-40cm5-7 m50-70cm60-80cm80-100cm
Druer

Dyrk dine
egne druer

Drømmen om å dyrke sine egne druer trenger ikke forbli en drøm. Du kan bare gå igang nå.

Drueplanter bør plantes så lunt som mulig. Dyrking langs sørvegg eller mur gir bedre muligheter for å lykkes med varmekjære drueplanter. Velg en god sort og gi den godt stell så er du på god vei. Vi har valgt ut sorter som egner seg for vårt klima men det er en fordel å vite litt om planten som du velger for å lykkes med drueplantingen. Les mer under bildene.


Himrod Selvag Gartneri
Himrod Selvag Gartneri
Rondo Selvaag Gartneri
Rondo Selvaag Gartneri
Sukribe 1 Selvag Gartneri
Sukribe 1 Selvag Gartneri
Frankenthaler
Frankenthaler
Vitis vinifera Zilga Selvåg gartneri hagesenter
Vitis vinifera Zilga Selvåg gartneri hagesenter
Regent Selvag Gartneri
Regent Selvag Gartneri

Jord: Vitis vinifera slekten – (Norsk: Ekte vinranke) – fra kontinentet og vest Europa liker seg best i alkalisk/kalkholdig jord. Druer fra øst Europa og Amerika (Vitis Amurensis) liker seg bedre i nøytral eller sur jord.

Beskjæring: Druer skal beskjæres hardt. Hvis du starter med en nyinnkjøpt ranke, så må den først vokse seg litt kraftigere 2 – 3 år. Så de første to årene må alle tilløp til drueklaser plukkes bort for å gi kraft til god plantevekst.

Plant den f.eks. ca. 30 cm fra husveggen, i vanlig god hagejord, fjern alle sideskudd før midtvinters, og kutt ledeskuddet med ca to tredjedeler av veksten fra sommeren – ned til blyanttykkelse eller mer. Da har du bare en litt tykk pinne etter et par-tre år. Velg et eller to skudd som du vil lede. Langs ledeskuddene bør en klippe bort annenhver knopp. Neste år bør en gjøre omvendt, og dermed utarmes ikke planten. Tynn ut underveis om sommeren slik at lyset slippes til druene.

Frost vil ikke være noe problem langs kysten, bortsett fra på småplanter og planter som ikke er herdet gradvis. Det er mangelen på sol som evt. gjør at druene ikke utvikler seg og modner godt nok. Plantene vil som regel vokse bra.

Gjødsling: Drueranker foretrekker organisk gjødsel. Organisk gjødsel er svært velegnet for jordforbedring. Kunstgjødsel kan også benyttes iblant. Plantene vil ha dyp, varm, porøs veldrenert og moldrik jord. Gjødsle plantene om våren og høsten. Sorter som vil ha kalkfri jord, tilsettes kalkfri gjødsel. Gi ekstra kalk til sorter som foretrekker det.

Dekk gjerne med ekstra torvdekke rundt planten mot vinteren.

Noen viktige fakta:

-IKKE beskjær brun ved på druer etter midtvinter. De “blør” heftig om du er for sen med saksen. (Å svi grenstubben skal være et tips for å stoppe blødningen om du er uheldig).

-Blomsterklaser kommer på nye skudd på fjorårs ved.

-Drueranker kan bli svært gamle planter, og fortsatt bære frukt, og bryter villig fra brun ved.

-Grener som kommer fra skudd på stammen, og vokser i løpet av sommeren vil bære frukt.

-“Sommer-klippen” er veldig viktig. Den skal kun utføres på grønn ved og har som mål og begrense antall blomster/frukt-klaser, og optimalisere næring, lys og gode vekstforhold for selve druene.

Druesorter i Selvåg Gartneri & Hagesenter 2024 sesongen: Supaga, Frankenthaler, Himrod, Zilga og Rondo.

Nyhetsbrev